… maşina de făcut mături a bunicului meu, ziua de 3 iulie 1999 şi cerul gol peste un deşert gol, fânul uscat pârâind într-un soare torid…

            … lumea ruptă de lume din satul acela, Coşteiul de Sus, halta în ruină, dealurile cu pruni şi ţuicăria şi cariera de piatră unde ne-ncercam ecourile vocilor de copii, pădurea nesfârşită…