“Drogul îl izbi ca un expres, o coloană alb-incandescentă de lumină străbătându-i şira spinării din regiunea prostatei, iluminându-i suturile craniene cu raze X ale energiei sexuale scurtcircuitate. Dinţii îi cântară, fiecare în alveola lui, aidoma unor diapazoane, fiecare perfect acordat şi limpede ca etanolul. Oasele sale, învelişul ceţos al cărnii, erau cromate şi lustruite, articulaţiile lubrifiate cu o peliculă de siliciu. Simune urlară peste podeaua răzuită a craniului său, generând unde acute de electricitate statică, explodând înapoia ochilor, sfere din cel mai pur cristal, dilatându-se…” (William Gibson, Neuromantul, Ed. Univers, 2008, p. 158)