Etichete

, , , , , , ,


lightheartednessIubiţi-mă, căci am poveşti să vă spun. Sunt frumos, sunt înalt ca un munte, în albastrul ochilor mei defluiesc lacuri alpine cu apă pură, neîncepută.
Pistruii-mi răzleţi de sub barba de trei zile sunt moştenire de la mama, din vremea când o femeie nu putea să-şi fotografieze copilul nenăscut şi, pe cale de consecinţă, nu-i ştia sexul, hrănindu-l egal, cu picături androginice din propriul pântec. De va fi fată, pistruii ei vor sublinia o notă cochetă, cum numai caucazienii din Nord, la întâlnire cu soarele, pot dezvălui. De va fi băiat, va scrie rânduri debile şi femeile îl vor iubi pentru fragilitatea ca o aură ce-i îmbracă bărbăţia într-o mantie de poet putrezit acum o sută de ani, uscat ca o bucată de pergament ce se va sfărâma la prima suflare, îngropând pentru totdeauna taina.
Dacă vreau, pot fura somnul nopţilor şi să-l scriu, să vă fie de învăţătură. Peste mulţi ani, după ce voi fi murit, pe un disc vechi, ale cărui coduri vor fi decriptate numai de o minte artificial, programată să sape, cu conştiinţă de arheolog în trecutul virtual, se vor găsi zisele mele şi lunaticii viitorului vor încropi poate o biblie în care vorbele-mi vor fi mituri fondatoare.
Dacă vreau, îmi iau rucsacul şi mă urc în primul tren şi nu mai ştiţi nimic de mine şi e mai bine aşa.
Dacă mor acum, rămâne după mine numai iarba asta şi florile pe care stau întins într-un parc de mijloc de mare oraş. Dacă mai trăiesc, va fi una din două/patru: voi muri tânăr/bătrân fără să las nimic decât un minut de gânduri în sufletele câtorva ce-şi vor jura să nu mă uite o vreme; sau, voi muri tânăr/bătrân, aprinzând câte o făclie în minţile şi inimile voastre în vreme ce mă căznesc să-mi aprind o ţigară şi să înţeleg cine sunt.
Câtă înţelepciune întârziată – să pricepi că se poate întâmpla orice şi că ai putea fi o rotiţă, un motoraş sau poate chiar o placă turnantă ori piatra din capul unghiului.
Până una alta, se întâmplă primăvara şi – nu ştiu cum e posibil – sunt fericit-amărui şi pentru câteva ceasuri, măcar, voi putea rosti, cu dicţia cuvenită, briliantul vorbă engliterească: lightheartedness.